27.5 C
Hong Kong
2020年 09月 29日 星期二

【朱薰x雪糕甜點FACT CHECK! 】

炎炎夏日,食雪糕好味又消暑!但點先可以食得開心又放心?消委會測試咗市面上29款雪糕同冰凍甜點,唔單止發現高糖、高脂嘅陷阱,仲有其他健康風險!想食得健康?即刻睇消委會嘅「雪糕甜點FA...

傳說中的除菌高手

在疫情下,除了戴口罩防疫,有不少人都會選擇購買除菌掛卡掛章,希望達致99.9%除菌的效能,但它的效能是否如我們期望一樣?消委會檢視多款除菌掛卡掛章樣本,發現產品說明使用除菌掛卡掛章...

【消毒酒精 快問快答】

考考你,消毒酒精濃度係咪越高越好?知唔知邊類塑膠物料先可以裝消毒酒精?精明嘅你,又知唔知常用酒精有邊幾種?仲唔係隻隻可用作消毒,否則隨時有急性中毒嘅風險!想拆解迷思✅,快啲clic...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!